Verzoek tegemoetkoming zowel directe en indirecte planschade

Rechtbank Oost-Brabant 02-02/16 inzake Someren (ECLI:NL:RBOBR:2016:380).

Noot: interessant om kennis van te nemen:

  • geen adequate tegemoetkoming door herstel in natura, omdat compenserende nieuwe bestemming van lagere milieu categorie is.
  • bedrijfswoning minder gevoelig voor planologische mutatie dan burgerwoning. Waardevermindering valt binnen NMR.