Verweer tegen onteigening Vierpaardjes Venlo slaagt niet

Artikel 17 OW-verweer (onvoldoende minnelijk onderhandeld) slaagt niet.

Titel verweer (ten onrechte onteigening via Titel IIa in plaats van Titel IV). Volgens [gedaagde] dient Titel IV te worden toegepast indien sprake is van de realisatie van een bestemmingsplan waarmee alleen een gemeentelijk belang is gediend, wat hier volgens [gedaagde] het geval is. De gemeente meent dat de keuze voor Titel IIa wet- en rechtmatig is. de rechtbank oordeelt dat dit verweer evenmin slaagt.

Rechtbank Limburg 04-01/23 inzake Venlo (ECLI:NL:RBLIM:2023:85 e.a.)

Noot: Sjoerd van Hoogmoed is hier één van de door de rechtbank benoemde deskundigen