Vervallen van winkelbestemming

Stelling gemeente dat realisering van een winkelbestemming in economisch opzicht onwaarschijnlijk is, betekent niet dat deze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten was.

ABRS 26-03/14 inzake Texel (RVS:2014:1037): de rechtbank heeft dan ook met juistheid overwogen dat ten onrechte een vergelijking van de maximale mogelijkheden van de planologische regimes ontbreekt.

Noot: maximaliseren als dat nadelig is voor gelaedeerde is gebruikelijk. Hier juist de omgekeerde situatie.