Overschrijding redelijke termijn in onteigeningsprocedure

Te lange procedure bij Rechtbank.

HR 28-03/14 inzake De Bilt (HR:2014:736):

Die schade staat in onvoldoende verband tot de onteigening om te worden aangemerkt als onteigeningsgevolg. [eiser] c.s. kunnen derhalve niet met succes van hun processuele wederpartij, de Gemeente, vergoeding van dergelijke schade eisen. Hun aanspraak dient te worden gericht tot de Staat.