Verplicht energielabel vanaf 2015. Met boetebepaling

Per 1 januari 2015 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport toezien op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de inspectie zal gaan toezien of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Voor woningen kan deze boete oplopen tot € 405,-. Van bijvoorbeeld een kantoor riskeert men een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.
Onder andere behoeven gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuren en garages) en monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening) geen energielabel.
Begin 2015 ontvangt elke woningeigenaar een voorlopig energielabel van de overheid. U kunt dit voorlopige energielabel nu al inzien op de website http://energielabel-checker.rvo.nl. Het voorlopige label heeft echter geen formele status, u zult het dus eerst definitief moeten maken om aan uw verplichting te kunnen voldoen!

Noot: consequenties bij minnelijke verkoop ter voorkoming van onteigening, gevolgd door afbraak, zijn nog niet duidelijk. Aan dit aspect dus aandacht besteden bij het opstellen van koopovereenkomst.