Verlies aan zij-uitzicht

De woning van [appellant] is in een strook met lintbebouwing is gelegen, alle woningen dicht op elkaar staan en de twee geschakelde woningen (lees: het nieuwe planologische regime) op de naastgelegen percelen zijn een logische afronding van het lint. Dit samengenomen met de niet bestreden constatering dat het zijuitzicht hooguit 25 meter was en het uitzicht al kon worden beperkt, maakt de bevinding dat aan de aantasting van de vrije ligging en het verlies aan zijuitzicht geen relevante waardebepalende betekenis toekomt, voldoende inzichtelijk.

Over toename schaduw bestaat geen discussie.

ABRS 04-11/15 inzake Heiloo (ECLI:NL:RVS:2015:3384).