Verkoop warme grond voor te lage prijs aan kinderen, na taxatie met belastingdienst

Belastingdienst is niet gebonden aan de waarde van het perceel zoals bij minnelijke taxatie (door taxateur van de grondeigenaar en taxateur van de Belastingdienst) is vastgesteld nu niet is voldaan aan de in de overeenkomst (aanvraag grondeigenaar om minnelijke taxatie) opgenomen voorwaarden.

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de reden van de waardebepaling, te weten de verkoop van het perceel aan de kinderen, niet geheel is uitgevoerd binnen drie maanden na de dagtekening van het taxatierapport. Ook zijn een aantal vragen in de overeenkomst onjuist of onvolledig beantwoord. Het is voldoende aannemelijk dat bij een juiste voorstelling van zaken een andere waarde aan het perceel zou worden toegekend dan ten tijde van de minnelijke taxatie is gedaan. De waarde van € 10 per vierkante meter, waar verweerder van uit is gegaan, vindt de rechtbank niet te hoog, nu in de vier jaren voorafgaand aan de overdracht in diverse correspondentie tussen vader, de zonen en derden is gesproken over prijzen variërend van fl. 15 à fl. 20, fl. 28 en € 25 per vierkante meter. De rechtbank gaat er hierbij van uit dat dit de waarde in niet verpachte staat betreft.

Rechtbank Den Haag (belastingrecht) 02-12-2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:15422).