Vergoeding kosten partijdeskundige planschade à € 75,- per uur

Volgens de in hoger beroep overgelegde facturen van Agro van 21 februari en 9 oktober 2013 en van 26 februari en 20 maart 2014 heeft deze deskundige in beroep in totaal 67,75 uren, tegen een uurtarief van € 125,00 exclusief BTW, aan het geven van advies besteed.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak van 5 november 2014 in zaak nr. 201211096/2/A2), kunnen in beroep gemaakte kosten van deskundige bijstand voor vergoeding in aanmerking komen, indien het inroepen van die deskundige redelijk was en de deskundigenkosten zelf redelijk zijn. Voor het antwoord op de vraag of het inroepen van een niet-juridisch deskundige, zoals in dit geval aan de orde, redelijk was, kan in het algemeen als maatstaf worden gehanteerd of degene die de bijstand van deze deskundige heeft ingeroepen, gezien de feiten en omstandigheden ten tijde van de inroeping, ervan mocht uitgaan dat de deskundige een relevante bijdrage zou leveren aan een voor de uitkomst van het geschil mogelijk relevante vraag.

Het inroepen van deskundige bijstand in beroep voor onder meer het reageren op de verslagen van de StAB was redelijk. Verder bestaat geen grond voor het oordeel dat de door Agro gedeclareerde uren niet in verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden.

Voor de vergoeding van de kosten van Agro hanteert de Afdeling een forfaitair bedrag van € 75,00 per uur.

ABRS 10-12/14 inzake Katwijk (RVS:2014:4489).