26 jarig opstalrecht en pacht los land is tezamen geen hoevepacht

Art. 69 Overgangswet Nieuw BW staat niet in de weg aan ontbinding wegens niet-bedrijfsmatig gebruik. Gelet op blijvend negatieve resultaten is er geen sprake van bedrijfsmatige uitoefening van de landbouw. Volgt ontbinding met bepaling van een ontruimingstermijn.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-12/14 (GHARL:2014:9360).