Seminar Eliminatiebeginsel VvOR/VOA

Onteigening

vrijdag, 10 oktober 2014

Op 9 oktober 2014 organiseerde de Vereniging voor Onteigeningsrecht in combinatie met de Vereniging voor Onteigeningsadvocaten een seminar over het zogenaamde “eliminatiebeginsel”.

De problematiek betreft de vraag of, op grond van de meest recente jurisprudentie, in bepaalde gevallen een nieuwe, lucratieve bestemming zoals woningbouw moet worden weggedacht zodat een onteigende slechts aanspraak kan maken op vergoeding van de (lagere) agrarische waarde, eventueel met een verwachtingswaarde.

René van Hoogmoed was één van de sprekers. Voor het programma, klik hier.