Publicatie art. 7.14 Waterwet

In het septembernummer van het vakblad Land- en Tuinbouwbulletin publiceerde Sjoerd van Hoogmoed een artikel over de schaderegeling in de Waterwet getiteld: Artikel 7.14 Waterwet – tegemoetkoming in waterschade?

Zie de bijlage voor het gehele artikel.