Vastlegging mondelinge pachtovereenkomst

De relatie tussen partijen kwalificeert als pachtovereenkomst. Dat partijen een andere benaming hebben gekozen is niet van belang. Onvoldoende sterke aanwijzingen dat partijen afwijkende afspraken hebben gemaakt over de omvang dan schriftelijk is vastgelegd.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-10/14 (ECLI:NL:GHARL:2014:7719).