Urgent onderhoud door erfpachter

De erfpachter wordt veroordeeld tot het plegen van urgent onderhoud vóór het einde van de erfpachtperiode, op straffe van een dwangsom.

In artikel 7 van de erfpachtakte staat daarover het volgende:

“De erfpachter is verplicht het in erfpacht uitgegevene tijdens de duur van het erfpachtrecht, ten genoegen van de eigenaar, op zijn kosten volledig te onderhouden.

De rechtbank

veroordeelt [gedaagde] om alle uit de inspectierapporten van de Monumentenwacht Utrecht van 2023 naar voren gekomen punten met betrekking tot de (bouw)delen van het kasteel, koetshuis en brug naar kasteel (producties 40, 41 en 42 bij akte van 22 februari 2023), waarvan de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat [gedaagde] die moet herstellen, uiterlijk 1 april 2024 te herstellen, in die zin dat de Monumentenwacht op of rond 31 maart 2024 die (bouw)delen tenminste als redelijk of goed kan beoordelen, maar nimmer als matig of slecht,

en

bepaalt dat [gedaagde] vanaf 1 juli 2024 een dwangsom moet betalen aan Utrechts Landschap van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de onder 4.1 genoemde herstelwerkzaamheden niet (alsnog) zijn verricht, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt.

Rechtbank Midden-Nederland 27-09/23 inzake St. Het Utrechts landschap (ECLI:NL:RBMNE:2023:5151)

Noot: pacta sunt servanda