Kort geding onteigening

Kort geding.Onteigening project A.C. de Graafweg Noord-Holland. Ontsluiting

Provincie dient eerst ontsluiting van bedrijf van eiseres te verbeteren, voordat verdere geplande werkzaamheden mogen worden verricht.

De voorzieningenrechter:

  • verbiedt de Provincie de (door haar aannemer) voorgenomen werkzaamheden tot verwijdering van de bestaande dam/ontsluiting naar het erf en de woning en de bedrijfsopstallen van [eiseres] aan [adres] uit te (laten) voeren, zolang de parallelweg vanaf de richting van [straatnaam 1] tot aan de bestaande dam/ontsluiting niet is geasfalteerd,
  • houdt iedere verdere beslissing aan,
  • bepaalt dat de mondelinge behandeling van andere vorderingen wordt voortgezet op 17 oktober 2023 te 10.00 uur.

Rechtbank Noord-Holland 06-10/23 inzake provincie Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2023:10306)

Noot: beoordeling door rechtbank aan de hand van de koopovereenkomst, die gesloten is ter voorkoming van onteigening.