Tussenarrest kosten bijstand

Bij gebreke van een totaaloverzicht en zonder aanduiding welke kostenveroordeling [geïntimeerden] in zoverre precies verlangen, hebben [geïntimeerden] op de mondelinge behandeling onvoldoende verduidelijkt hoeveel van deze kosten zij nu precies totaal aan deze zaak toerekenen, als gevolg waarvan de gemeente zich ook nog niet voldoende over deze kosten van juridische en andere deskundige bijstand heeft kunnen uitlaten.

Alvorens eindarrest te wijzen zal het hof de zaak daarom eerst naar de rol (moeten) verwijzen voor een door [geïntimeerden] te nemen akte uitlating over de kosten van juridische en andere deskundige bijstand, waarna de gemeente gelegenheid voor antwoordakte zal hebben.

Gerechtshof ’s-Hertogenboch 16-01/24 inzake gemeente Beek (ECLI:NL:GHSHE:2024:68)

Noot: René van Hoogmoed was als één van de door het Hof benoemde deskundigen bij deze pleidooien aanwezig en weet dat er inderdaad wat onduidelijk over de kosten art. 50 Ow gesproken is. Idem de parallelle zaak ECLI:NL:GHSHE:2024:69.