Meer inzicht nodig in geluidhinder

Meer inzicht nodig in geluidhinder en ruimte voor windenergie bij nieuwe milieuregels windturbines Het Rijk wil nieuwe normen voor geluid, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en afstand van windturbines op land vaststellen. Het milieueffectrapport hierover geeft veel informatie, maar niet alles is voldoende in beeld. Meer inzicht is nodig in de gevolgen voor de geluidhinder en de ruimte die beschikbaar blijft voor windenergie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie gevraagd de inhoud van dit rapport te beoordelen.

Persbericht Commissie voor de Milieueffectrapportage 24-01/24