Fiscaal: taxatie naar bewoonde staat

Inkomstenbelasting; art. 3.2 Wet IB 2001.

De inbreng van een reeds door de belanghebbende bewoond pand bij de aanvang van een onderneming wordt gewaardeerd naar de waarde van het pand in bewoonde staat.

HR 01-02/13 (LJN: BX4036).