Forse kritiek Eerste Kamer op 15%-drempel bij nadeelcompensatie

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad’ hebben de fracties van CDA, VVD en SP in de Eerste Kamer vanochtend forse kritiek geuit op de 15%-drempel, die overheden en rechters hanteren bij het vergoeden van schade als gevolg van overheidsactiviteiten die op zichzelf geoorloofd en rechtmatig zijn.

Die drempel houdt in dat bedrijven alleen schade krijgen vergoed voor zover die meer bedraagt dan 15% van de jaaromzet. Dit betekent nogal eens dat bedrijven met lege handen blijven staan, nadat ze ook nog eens veel geld hebben moeten investeren om hun schade aan te tonen. Minister Opstelten heeft 29-01/13 tijdens het debat in de Eerste Kamer over het wetsontwerp “Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad” toegezegd een commissie te benoemen die nog dit jaar een “breed gedragen handleiding” moet maken voor een betere omgang met schadeclaims met als doel: “redelijke en voorspelbare resultaten tegen lage transactiekosten”.

Een rechtstreekse toezegging om de veel bekritiseerde 15%-drempel af te schaffen deed hij niet, maar verwacht mag worden, dat een rechtvaardige regeling niet mogelijk is zonder aan die drempel te sleutelen. Direct na het debat werd het wetsvoorstel door de Eerste Kamer met algemene stemmen aangenomen.

Zie verslag behandeling eerste kamer.