Taxatie lagere executieopbrengst door schade huurder

Huurder heeft niet voldaan aan zijn opleveringsverplichtingen en de woning na gebruik als hennepkwekerij opgeleverd met onder meer: vernielde meterkast door het illegaal aftappen van stroom, vernielde CV-installatie, vernielde keuken, vernielde sloten en beschadigde vloeren, wanden en plafonds (en de bedekking daarvan) door geboorde gaten, lekkages en inwerking van chemicaliën.

De executieopbrengst van de woning is volgens de eigenaar lager dan dat die zou zijn geweest zonder deze beschadigingen. Voor de waardering van het verschil tussen deze twee waardes acht het Hof ‘s-Hertogenbosch het niet nodig een deskundige aan te wijzen, omdat vanwege renovatie de deskundige zich geen deugdelijk beeld kan vormen van de staat van de woning ten tijde van de executieveiling en dientengevolge een nauwkeurige vaststelling van de verminderde executieopbrengst niet mogelijk is.

Het Hof stelt vervolgens zelf de schade aan de hand van WOZ-waardes vast op € 13.200,–.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28-04/15 (ECLI:NL:GHSHE:2015:1569).

Noot: naar ons oordeel een ruime interpretatie van “recht spreken”. Het is voor taxateurs niet ongebruikelijk zich een voorstelling te maken van panden in al dan niet gerenoveerde staat. De schatting van het Hof gebeurt zo grofmazig dat een bevredigende oplossing voor partijen niet gewaarborgd lijkt.