Tabel pachtnormen 2023

Overzicht van nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2023 van kracht worden voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen.

Rijksoverheid 30-06/23