Normvergoeding piekbelasters

Normvergoedingen varkens-, pluimvee-, fosfaatrechten

Vergoeding voor Hoogte vergoeding
Waardeverlies productiecapaciteit 120% van vastgestelde waarde per m²
Vervallen varkensrecht Regio Zuid: € 150
Regio Oost: € 31
Regio overig: € 27,50
Vervallen pluimveerecht Regio Zuid: € 10,75
Regio Oost: € 19
Regio overig: € 8,25
Vervallen fosfaatrecht € 121
Sloop en afvoer dierenverblijven, mest- en voeropslagen € 45 per m2 dierenverblijf

 

Zie RVO 12-06/23