Schadevergoeding in natura: hertstel voormalige planologische mogelijkheden

In het betoog van [appellant] is geen grond te vinden voor het oordeel dat op voorhand is uitgesloten dat het verlenen van omgevingsvergunning de toetsing in rechte niet kan doorstaan, zodat, anders dan hij stelt, niet vaststaat dat het wegnemen van de directe planschade niet mogelijk is. Mede in relatie tot kosten aanvraag nieuwe omgevingsvergunning.

ABRS 13-01/16 inzake Achtkarspelen (ECLI:NL:RVS:2016:50).