Rijkweidte verzoek om planschade

Deelgebied A, bestaat uit een zorgcentrum ten oosten van de woning. Het zorgcentrum is onderverdeeld in bouwdeel a en bouwdeel b. Bouwdeel a bestaat uit vijf units met elk zes woonzorgeenheden, geconcentreerd op één laag. Bouwdeel b bestaat uit een complex met 24 zorgwoningen en 52 appartementen in drie tot vier bouwlagen. Daarnaast is in dit deel een restaurant, een kantoorvleugel en een huisartsenpost voorzien. B en W besluit omvat slechts een gedeelte van deelgebied A, terwijl aanvrager zijn verzoek gebaseerd heeft op gehele deelgebied.

ABRS: Rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat zowel het advies als het nadere advies gebrekkig is, vanwege het ingenomen standpunt over de reikwijdte van het verzoek om tegemoetkoming.

ABRS 22-10/14 inzake Maastricht (RVS:2014:3796).