Rentmeester aansprakelijk voor (bewust) veroorzaakte schade

Ook voor de beroepsgroep van Rentmeesters NVR gelden regels, zie onder meer de Regeling voor Rentmeesters 2010.

Het niet handelen volgens die (integriteits)regels kan een sanctie door de Rentmeesterskamer opleveren, maar – onder omstandigheden – ook een privaatrechtelijke aansprakelijkheid.

Zie Rechtbank Limburg 29 januari 2014 inzake Waterleiding Maatschappij Limburg (RBLIM:2014:742):

Rechtbank veroordeelt ex-werknemer van WML tot vergoeding van opzettelijk, dan wel bewust roekeloos veroorzaakte schade (artikel 7:661 BW), daarin bestaande dat de ex-werknemer in zijn functie van rentmeester namens WML 21 percelen voor een te lage prijs heeft verkocht aan een derde, met wie de ex-werknemer banden onderhield.