Referentieperiode inkomensschade: 3 of 5 jaar

Planschade Noord-Zuidlijn. Eiseres heeft verzocht om toekenning van schadevergoeding op grond van de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn omdat de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van haar restaurant door de aanleg van de Noord-Zuidlijn sinds 2003 is verslechterd, waardoor haar omzet is gedaald. Verweerder is bij de berekening van de schade overeenkomstig de verordening uitgegaan van een referentieperiode van vijf jaar.

Eiseres stelt dat van een referentieperiode van drie jaar moet worden uitgegaan omdat de omzet van een referentieperiode van vijf jaar niet voldoende representatief is. De rechtbank heeft de StAB ingeschakeld. De StAB oordeelt dat de wijze waarop de schade door de schadecommissie is berekend met toepassing van een referentieperiode van vijf jaar niet leidt tot een representatieve weergave. De StAB is van oordeel dat in dit geval dient te worden uitgegaan van een referentieperiode van drie jaar. De rechtbank volgt de StAB.

Rechtbank Amsterdam 23-12/13 inzake Amsterdam (RBAMS:2013:9325).