Positie hypotheekhouder

De hypotheekhouders hebben geen recht op afzonderlijke schadevergoeding. Zij kunnen zich als tussenkomende partij op de voet van artikel 43 van de onteigeningswet slechts verhalen op de aan [gedaagde] toekomende schadeloosstelling voor zover deze betrekking heeft op de werkelijke waarde van het onteigende. De werkelijke waarde van het onteigende bedraagt in casu € 8.775,–. De gemeente zal veroordeeld worden dit bedrag aan de hypotheekhouders te betalen. Schade in verband met rente, provisie en/of kosten is op grond van artikel 43 van de onteigeningswet niet toewijsbaar, behoudens wettelijke rente vanaf dit vonnis.

Rechtbank Oost-Brabant 06-08/14 inzake gemeente Someren (RBOBR:2014:4919).

Noot: zie art. 43 lid 1 Onteigeningswet.