Planschadevergoeding reconstructiewet

Betreft afwijzing verzoek planschadevergoeding als bedoeld in de Reconstructiewet (Rcw). De rechtbank is van oordeel dat de gestelde (vermogens)schade niet in een zodanig nauw verband met het reconstructieplan staat, dat zij in redelijkheid aan het reconstructieplan moet worden toegerekend. Schade ten gevolge van minder strenge milieunormen wordt naar het oordeel van de rechtbank niet veroorzaakt door de vaststelling van het reconstructieplan. Het beroep is ongegrond.

Rechtbank Oost-Brabant 27-08/15 inzake GS Noord-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2015:5093).

Ten gevolge van de vaststelling van het reconstructieplan is de woning van eiser komen te liggen in een zogenoemd verwevingsgebied. Gronden ten noorden van het perceel van eiser zijn opgenomen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel-Bladel.