Planschade tankstation door wegafsluiting

Planschade als gevolg PIP N381 Drachten-Drentse grens. Tankstation afgesloten van doorgaande weg. Een van het onteigeningsrecht afwijkende wijze van schade berekening.

Besluit provincie tegemoetkoming planschade: € 521.656,00

 • huurpenningen € 41.007,– gekapitaliseerd factor 10 = € 410.070,–.
 • af: 2% NMR € 8.201,–
 • af: nog te ontvangen verlaagde huursom komende 3 jaren € 90.071,–
 • = inkomensschade € 312.129,–
 •  waardevermindering tankstation: oud € 667.873,– en nieuw nihil = € 667.873,–
 • af: waarde installaties oud (schijnbaar eigendom huurders) € 34.000
 • resteert € 633.873,–
 • af: gekapitaliseerde inkomensschade € 410.070,–
 • af: voordeelsverrekening € 10.000,– omdat bedrijfswoning rustiger komt te liggen
 • = € 213.803,–
 • af: 2% NMR € 4.276,–
 • = € 209.527.

Aldus: €€ 312.129,– + € 209.527,– = € 521.656,–

ABRS 26-08/15 inzake PIP Fryslân (ECLI:NL:RVS:2015:2688):

Taxatie op onteigeningsbasis is hier niet aan de orde. Het tankstation is nog te bereiken, “dus” is er geen sprake van een onteigening.

Dat vermogensschade wordt geleden in privé en dat inkomensschade in vennootschap wordt geleden, is geen reden om die twee schade componenten niet te verrekenen.

Noot: het moge zo zijn dat hier formeel geen sprake is van een onteigening, maar als de restwaarde van het tankstation wordt getaxeerd op nihil, dan is de facto de ingreep vergelijkbaar met een onteigening. Dan is het voor gelaedeerde wel zuur dat hij er bij de Afdeling slechter afkomt dan bij een onteigening; dit afgezien van de wettelijke “aftrek” wegens NMR.

Dat er een relatie is tussen vermogenswaarde en te generen inkomen is voor zaken als een tankstation evident (ABRS 29-06/00 inzake Vlaardingen, BR 2001 blz. 592. De beide schadesoorten, inkomensschade en vermogensschade, hebben in dit geval dezelfde bron. Zaaknr. 199900878/1). Maar dan zou het qua taxatieaanpak beter zijn om eerst de vermogensschade te taxeren en vervolgens inzichtelijk te maken hoe de inkomenscomponent daarin begrepen is. Dit al dan niet met berekening: rente vrijkomend kapitaal.