Planschade, vertrouwensbeginsel

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is nodig dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.

ABRS 09-12/15 inzake Zaltbommel (ECLI:NL:RVS:2015:3743).