Planschade: maximale opbrengst oude bestemmingsplan

Een in de praktijk veelvuldig voorkomende discussie: herontwikkeling onder het oude planologische regime stond 300 m2 winkelruimte toe met daarboven vier appartementen. Die mogelijkheid is vervallen door het nieuwe bestemmingsplan. De opbrengst onder het oude regime wordt door gemeentelijke schadecommissie geschat met kapitalisatiefactor van 11 op de potentiële huur winkelruimte en op EUR 190.000 per appartement. Partij taxateur rekent met factor 12 en met EUR 225.000 per appartement.

ABRS 23-10/13 inzake Echt-Susteren (RVS:2013:1641): een bestuursorgaan mag een besluit inzake de vergoeding van planschade baseren op het advies van een door dat bestuursorgaan benoemde deskundige, tenzij dat onzorgvuldig tot stand is gekomen of daaraan anderszins ernstige gebreken kleven. Van dat laatste is niet gebleken.