Geen schadevergoeding bij tijdelijke “Urilift”

Vrijstelling “urilift” – een openbaar, in de grond verzinkbaar urinoir – al snel weer ingetrokken. Naastgelegen horecapand claimt waardevermindering.

ABRS: tijdelijke waardevermindering komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ook niet als, bij horeca, de verkoopwaarde –mede– afgeleid wordt van omzetcijfers uit het verleden (dat wil zeggen in de periode dat de urilift een lagere omzet veroorzaakte).

ABRS 23-10/13 inzake Amersfoort (RVS:2013:1621).