Planschade: de bedoeling van de plan(wet)gever

Interpretatie oude planologische regime:

ABRS: Daartoe wordt in aanmerking genomen dat de bewoordingen van de bepaling weliswaar niet geheel duidelijk zijn, maar uit de geschiedenis van de totstandkoming ervan valt af te leiden dat de plangever daarmee niet zozeer de agrarische bouwmogelijkheden heeft willen verruimen, als wel onderscheid tussen woningbouwmogelijkheden binnen en buiten de bebouwingscontour heeft willen voorkomen..

ABRS 06-02/13 inzake Nieuwkoop (LJN: BZ0754).