PIP Frisiaweg: planschade

Drie taxaties (in opdracht provincie, in opdracht gelaedeerde en  StAB in opdracht rechtbank) en drie verschillen de uitkomsten. StAB komt lager dan in  opdracht provincie uitgevoerde taxatie: Verbod op Reformatio in peius.

ABRS 20-12/23 inzake provincie Noord-Holland (ECLI:NL:RVS:2023:4775)

Noot: dat verbod houdt in dat [appellant] door de beslissing op het bezwaar in beginsel niet in een slechtere positie mag belanden dan waarin hij zou hebben verkeerd als hij geen rechtsmiddel zou hebben aangewend en daarom blijft het oorspronkelijke besluit (met hogere vergoeding) in stand.