Lichte stijging gemeentelijke grondprijzen

Voor 2024 houdt een kwart van de gemeenten de grondprijzen voor woningbouw gelijk, een derde verhoogt de grondprijzen en 15% voert een daling door. Gemiddeld genomen verwachten gemeenten een grondprijsontwikkeling door te voeren van +0,23%, dus nagenoeg een vlakke lijn. Er lijkt een trendbreuk zichtbaar. Ten opzichte van voorgaande jaren is het aandeel gemeenten dat een daling van de grondprijzen doorvoert hoog. Van de G40-gemeenten verwacht zelfs een kwart grondprijzen te verlagen. Redenen voor gemeenten om grondprijzen te verlagen zijn: 1) sneller gestegen bouwkosten dan VON-prijzen, 2) aanhoudende hoge(re) inflatie en rente ondanks dat de vooruitzichten positief lijken, 3) het aanjagen van de nieuwbouw en 4) herprogrammering (onder invloed van de woondeals) richting meer betaalbare segmenten.

Stec groep 18-12/23