Pachter: reconstructie of liquidatie?

Deskundigen adviseerden reconstructie in combinatie met t.z.t. een autonome aankoop. De Staat voerde verweer met verwijzing naar HR 14-11-2003 Staat / Heere, NJ 2004, 129.

Rechtbank vindt reconstructie van de geringe onteigende oppervlakte niet voor de hand liggend en oordeelt dat combinatie met t.z.t. en autonome aankoop niet kan worden aangenomen. Aldus liquidatie, waarbij de rechtbank volgt de subsidiaire aanpak/taxatie die deskundigen in hun advies ook al op voorhand uitgewerkt hadden.  Rente 1,5%.

Rechtbank Limburg 06-03/24 inzake De Staat A2; –nog—niet gepubliceerd.

Noot: in een onteigeningsvonnis 22-11/23 inzake A27 overwoog de rechtbank, in navolging van deskundigen dat “in dit grensgeval” redelijkerwijs van reconstructie uitgegaan moet worden. Ook aldaar terugkoop in combinatie met t.z.t. een autonome aankoop. Van dit vonnis is op onze website eerder melding gemaakt.

René van Hoogmoed was in deze beide zaken een van de rechtbankdeskundigen.