Eén koopgegadigde en werkelijke waarde

Onteigende strook grond met, onteigening weggedacht, slechts één reële koopgegadigde

Casus: de onteigende was eigenaar van een perceel grond dat hij voorafgaande aan peildatum onteigening, met uitzondering van 1.000 m2 (provincie wilde –ongeveer—deze strook aankopen) verkocht in combinatie met een bebouwd perceel. Die resterende 1.000 m2 was gelegen tussen provinciale weg en die bebouwde huiskavel van een derde. Provincie onteigent 833 m2.

Rechtbank maakt een inschatting van de prijs die de enige reële koopgegadigde zou hebben willen betalen (twee keer de WEVAB). Verder waardevermindering overblijvende 167 m2.

Geen waardevermindering overblijvende van naastgelegen huiskavel van een derde: namelijk geen juridische eenheid.

BTW-belaste levering.

Rechtbank Noord-Nederland 06-03/24 inzake provincie Fryslân; –nog—niet gepubliceerd.

Noot: René van Hoogmoed was in deze zaak de enige rechtbankdeskundige. Hij verwees voor de door de onteigende gestelde koopbelangstelling (tegen hogere prijs) van de eigenaar van het bebouwde erf naar Wvg-uitspraak rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2020.4240). Rechtbank volgde de taxatie van René.