Overzicht Didam-arrest in de praktijk

Het Didam-arrest is alweer bijna twee jaar oud. Bijna 100 vervolguitspraken verder en met een Didam-II arrest in aantocht, is het tijd om opnieuw de balans op te maken. Wat betekent het arrest anno oktober 2023 voor de praktijk van gebiedsontwikkeling? Advocaat Manfred Fokkema schetst een nieuwe tussenstand.

Het basisoordeel van de Hoge Raad in het Didam-arrest luidt dat een overheidslichaam – zoals een gemeente, provincie, waterschap, een gemeenschappelijke regeling of een organisatie als Staatsbosbeheer – vanwege het gelijkheidsbeginsel bij een vastgoedverkoop een selectieprocedure moet organiseren. Tenminste, als het redelijke vermoeden bestaat dat er (potentiële) gegadigden zijn met belangstelling naar het door het overheidslichaam te vergeven vastgoed.

Gebiedsontwikkeling.nu 19-10/23