Overeenstemming schadeloosstelling en kosten art. 50 OW

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadeloosstelling. Zij volgen hierin het definitieve advies van de deskundigen van 20 januari 2023. De Staat heeft aangeboden aan mr. [gedaagde01] q.q. een (totaal)bedrag van € 55.900,00 te voldoen.
Mr. [gedaagde01] q.q. aanvaardt dit door de Staat ter zake van de schadeloosstelling aangeboden bedrag. De rechtbank zal het bedrag van de te dezer zake door de Staat aan mr. [gedaagde01] q.q. verschuldigde schadeloosstelling vaststellen op € 55.900,00 en de Staat veroordelen tot betaling van dit bedrag, met aftrek van het reeds betaalde voorschot.

Partijen hebben tevens overeenstemming bereikt over de kosten van juridische en deskundige bijstand. De Staat heeft aangeboden hiervoor een bedrag te betalen van
€ 23.683,37. Mr. [gedaagde01] q.q. heeft dit aanbod aanvaard. De Staat zal worden veroordeeld tot betaling van dit bedrag.

De kosten van de door de rechtbank benoemde deskundigen bedragen volgens hun opgave aan de Staat in totaal € 10.219,75 (incl. btw). De Staat stelt deze kosten inmiddels te hebben voldaan. Nu de Staat in het kader van de minnelijke regeling heeft verzocht een veroordeling tot betaling van de kosten van de rechtbankdeskundigen op te nemen in het vonnis zal dienovereenkomstig worden beslist.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-06/23 inzake A27 (ECLI:NL:RBZWB:2023:4927)

Noot: in deze reeks van onteigeningszaken A27 is René van Hoogmoed rechtbankdeskundige. Mooi dat partijen elkaar gevonden hebben op het door deskundigen uitgebrachte definitieve advies. ook interessant te lezen welke kosten hier met de onteigening gepaard gaan.