Oosterwold: nieuwe vorm bestemmingsplan in Almere

Almere heeft als eerste gemeente in Nederland een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ gemaakt. Het gaat om het bestemmingsplan Oosterwold. Het plan loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid regels vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om bouwprojecten te starten.

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. Hier is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt en verder ontwikkelt. Het is een aantrekkelijke plek voor initiatiefrijke mensen die zelf willen bepalen hoe ze wonen en werken, en die bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. Oosterwolders beslissen namelijk niet alleen over de eigen kavel en woning, maar ook over de openbare ruimte.

Gemeente Almere 03-02/16.