Onteigening: verzoek om inzage contracten met derden afgewezen

De eigenaar van de te onteigenen gronden vordert inzage van de Staat in contracten die de Staat heeft gesloten met andere overheden en pachters. Hij wil zo zijn beroep op zelfrealisatie kunnen onderbouwen en hij wil aantonen dat onteigening niet nodig is. Afgifte van de stukken wordt op de formele gronden van art. 843 a Rv afgewezen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-07/15 (gepubliceerd 07-03/16) inzake Staat / De Cloedt (Hedwigerpolder).

Noot: vergelijk afwijzen WOB-verzoek: minister heeft met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wob openbaarmaking van het taxatierapport heeft mogen weigeren.

ABRS 17-02/16 inzake Minister I&M – Heesseltsche Uiterwaarden (ECLI:NL:RVS:2016:356)