Onteigening Venlo, kostenmatiging

Partijen hebben minnelijk overeenstemming bereikt over de schadeloosstelling, exclusief de vergoeding deskundigenkosten. Rechtbank overweegt daarover onder meer:

  • Matiging uurtarief taxateur/onteigeningsdeskundige van € 235 naar € 200 per uur;
  • Deskundige dient zich bezig te houden met onteigeningsrecht en daaraan klevende financiële aspecten. Een verdergaande intensieve begeleiding zoals X zou hebben geleverd, hoeft de gemeente niet te vergoeden. Datzelfde geldt voor de gestelde tijd die is gemoeid geweest met het veelvuldig te woord staan van zijn cliënt, naast de langdurige collectieve bijeenkomsten. Van een taxateur/deskundige mag worden verwacht dat hij zich in belangrijke mate beperkt tot zijn taak als deskundige en zonodig zijn cliënt tegen zichzelf in bescherming neemt door hem te wijzen op de noodzaak van effectieve doelmatige tijdsbesteding en niet daarnaast ook veel tijd aan andersoortige vormen van begeleiding gaat besteden;
  • Matiging kosten advocaten vanwege wrakingsverzoek. Zij hadden rekening moeten houden met de (beperkte) slagingskans van dat verzoek.

Rechtbank Limburg 15-09/23 inzake Venlo (niet gepubliceerd)

Noot: Sjoerd van Hoogmoed is als rechtbankdeskundige betrokken bij deze zaak.