Didam-arrest en uitgifte bedrijfskavels

Deventer: Gemeenten zijn sinds het Didam-arrest écht beleid gaan voeren bij de uitgifte van bedrijfskavels. De gemeenten Enschede en Deventer doen dat met een puntenprotocol bij de toewijzing van kavels, waarbij voorwaarden als duurzaamheid en circulariteit belangrijk zijn. ‘We pakken de maximale ruimte.’

Rom 20-09/23

Noot: Sjoerd van Hoogmoed heeft qua grondverweving gemeente Deventer geadviseerd bij Bedrijvenpark A1.