Onteigening huurder: reconstructie, rente

Vonnis rechtbank Rotterdam d.d. 04-10/23 inzake gemeente Rotterdam / huurder; (nog) niet gepubliceerd. Partijen hebben minnelijk overeenstemming bereikt op het bedrag van het definitieve deskundigen advies.

Rente vergoeding van 1% over verschil ten opzichte van voorschot, te betalen binnen 14 dagen na vonnis en anders vanaf de 15e dag de wettelijke rente.

Vonnis rechtbank Limburg 04-10/23 inzake Staat/A2 (nog) niet gepubliceerd. Rentevergoeding van 1% vanaf datum inschrijving vonnis tot heden (datum vonnis).

Noot: René van Hoogmoed was in beide zaken een van de rechtbankdeskundigen. Wat opvalt (onderstreping door HS) is het verschil in datum waarop de wettelijke rente verschuldigd is.