Nadeelcompensatie: omrijdschade

Wegreconstructie: oversteekplaats N48 vervalt: omrijdschade – nadeelcompensatie

Interessante overwegingen met betrekking tot omrijden contra het vervallen van wachttijden bij de oude (gelijkvloerse) oversteekplaats, normaal ondernemersrisico en taxatie-aspecten. De Afdeling komt, anders dan eerder de rechtbank Noord-Nederland, tot afwijzen van het verzoek om vergoeding van schade.

ABRS 04-10/23 inzake minister infrastructuur en waterstaat (ECLI:NL:RVS:2023:3711)