Onteigening gedeelte parkeerplaats restaurant

Werkelijke waarde op basis van de vergelijkingsmethode, en niet huurwaardekapitalisatie of draagkrachthuurmethode of grondquote (zoals dat wel aan de orde was in andere onteigening café restaurant rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-05/23 (ECLI:NL:RBZWB:2023:4965).

Geen waardevermindering overblijvende, gelet op aanleg vervangende parkeerplaats. Basis aankoop aangrenzende strook grond van een derde, om daarop vervangende parkeergelegenheid aan te leggen.

Investering in vervangende parkeergelegenheid overstijgt het bedrag van de werkelijke waarde. Dat hogere bedrag is integraal te vergoeden, na het geen meerwaarde voor het restaurant oplevert (onrendabele top).

Verder kosten bestemmingswijziging (aanleg vervangende parkeergelegenheid), aanpassing overblijvende, extra accountantskosten en kosten aanpassing hypotheek en stagnatieschade (over periode dat vervangende parkeergelegenheid nog niet gereed is).

Vonnis rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-11/23 (niet gepubliceerd)

Noot: René van Hoogmoed was in deze zaak rechtbankdeskundige en weet dat er veel discussie was over de werkelijke waarde en over koopsom aankoop vervangende grond.