Kosten deskundige en juridische bijstand

Claim kosten juridische en deskundige bijstand: ruim EUR 70.000,– excl. BTW

Rechtbank matigt uurtarief juridisch medewerker van de advocaat, maar kent wel toe de uren besteed aan verweer tegen de vervroegde onteigening en Woo-verzoek (heel beperkte tijdsbesteding) verband houdende met door de Staat gevoerde onderhandelingen aankoop vervangende grond.

Uurtarief € 175/uur voor deskundige bijstand acht rechtbank redelijk en  (de lagere uurtarieven in) “beleidsregel vergoeding deskundigenkosten van RWS” acht rechtbank hier niet relevant.

Vonnis rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-11/23 (niet gepubliceerd)