Ongerechtvaardigde verrijking: eigenaar beurt onteigeningsvergoeding huurder

Rechtbank: er is sprake van een ongerechtvaardigde verrijking omdat de gemeente aan [eigenaar] een bedrag heeft betaald dat ook zag op de schade van de huurders. Dit bedrag had, toen duidelijk werd dat [huurder] niet een nieuw pand van [eigenaar] zou gaan huren, ten goede moeten komen aan [huurder] Nu dat niet is geschied is [eigenaar] ongerechtvaardigd verrijkt.

Rechtbank Rotterdam 20-03/13 (LJN: BZ5134): De verrijking vindt haar grondslag in de  gevolgen van de rechtshandeling tussen de gemeente en [eigenaar], waarbij [huurder] om de in het tussenvonnis besproken redenen geen partij was, doch waarbij wel (mede) ten behoeve van [huurder] door de gemeente aan [eigenaar] een vergoeding is betaald. Om die reden is het redelijk dat [eigenaar] gehouden is de waarde van haar verrijking, welke in casu gelijk staat aan de verarming van [huurder], aan [huurder] als haar schade te vergoeden.