Omvang aanvraag tegemoetkoming planschade

ABRS 07-08/13 inzake Roermond (RVS:2013:630): de aanvraag heeft, anders dan B en W hadden aangenomen, betrekking op twee vrijstellingsbesluiten en niet op één.