Normaal ondernemersrisico relateren aan economische eenheid

Bij de afbakening van het normaal ondernemersrisico en het bepalen van de omvang van de schade is betrokken dat de getroffen vestiging in Almere een onderdeel is van een grotere economische eenheid.

ABRS 10-07/13 minister I&M Hollandse Brug (ECLI:NL:RVS:2013:192):  Ten tijde van belang bestond [appellante] uit een holding, die geen transportactiviteiten verrichtte, en vestigingen in Almere en Rotterdam. Beide vestigingen zijn afzonderlijke rechtspersonen die zowel in economische als in juridische zin zelfstandige entiteiten vormen en zich op verschillende activiteiten richten. De bedrijfsactiviteiten zijn dan ook niet dermate met elkaar verweven dat bij de beoordeling van de schade met de omzet van beide vestigingen rekening moet worden gehouden. De schade manifesteert zich, evenals een eventuele vergoeding ervan, op het niveau van de vestiging in Almere. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, dient de financiële positie van de vestiging in Rotterdam dan ook niet bij de beoordeling van het normaal ondernemersrisico te worden betrokken.