NMR en inbreidingslocatie

Ontwikkeling van een inbreidingslocatie, zoals het plangebied, is in beginsel als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken.

ABRS 29-10/14 inzake Veldhoven (RVS:2014:3870).